ARISTOKRACIA “ÇENKO” E KËNGËS


ARISTOKRACIA “ÇENKO” E KËNGËS

Përsiatje mbi një grup isopolifonik

Nga Timo Mërkuri

Kur flasim për identitetit tonë kombëtar, dy tipare kryesore janë ato që e bëjnë të dallueshëm kombin tonë nga popujt e tjerë ku njera1 prej tyre është “iso-polifonia”, lindur në hershmërinë e formimit të etnitetit. Isopolifonia ka origjinën nga ligjërimet mortore, por të kënduarit e kësaj gjinie arti me nivel të lartë artistik të kohës së sotme ka si si domosdoshmëri interpretimin e saj prej artistësh popullorë të pregatitur, kryesisht në mënyrën tradicionale. Është njësojë si të pranojmë që pemët frutore mbijnë nga bërthama e frutave, por mqse kjo mbirje është shumë e gjatë si kohë dhe krijon vetëm një varietet peme, sot praktikohet mbjellja e fidanëve të krijuar nëpër fidanishte me metoda shkencore.