Arbanasit shkuan në Kroaci me ndihmën e Kryepeshkopit të Barit midis 1726 dhe 1733


Ata nuk e shohin më veten si shqiptarë, por si kroatë arbanas.

Kalimi më tej në bregdet në Zadar dhe një gjuhë e tretë e rrezikuar, rrënjët e së cilës janë shqipja përmes Malit të Zi - Arbanasi.


Fillimisht katolikët shqiptarë nga Shkodra në Kroacinë veriore, Arbanasit shkuan në Kroaci me ndihmën e Kryepeshkopit të Barit midis 1726 dhe 1733, duke u vendosur përfundimisht në rajonin e Zadarit, ku ata kanë mbetur që nga ajo kohë. Ata nuk e shohin më veten si shqiptarë, por si kroatë arbanas.


Për shkak të faktit se ka pasur një histori të gjatë bashkëveprimi me fise dhe kombe të tjera,