top of page

Aqif Neli, modeli i shqiptarit humanist, talent dhe mjaft të përkushtuar ndaj njeriut në nevojë


Aqif Neli, modeli i shqiptarit humanist, talent dhe mjaft të përkushtuar nga njeriut në nevojë

(Si një kujtesë për Presidentin e Republikës së Shqipërisë, z Ilir Meta)

Fatmir Terziu


Nga memorja


Më kujtohet kur isha i vogël, fëmijë, thuajse në një moshë kureshtare, gjithnjë pyesja gjyshin tim, tek i cili duart dhe gishtat të jepnin pamjet e një njeriu të fortë, ndërsa mosha shukatej nën muskuj të cilët edhe pse ndikoheshin nga vitet prapë kishin më shumë arsye tek forca që i kishte bërë të tilla. Dhe gjithnjë përgjigjja e tij ishte se nuk është vetëm lapsi dhe kalemat, por dhe duart dhe veprat. E ato vijnë gradualisht në jetë, si një e vërtetë, si një e tjerrur e hollë, edhe pse jo në të gjitha rastet vijnë e mësohen vetëm në shkollë. Për hir të vërtetës, më thoshte ai, të gjitha dhe më së shumti e gjitha mësohet nga „Shkolla e Jetës“. Unë në atë kohë e quaja një gjë të ndikuar, si një përgjigje për të më larguar mua „grindavecin“ e pandashëm në pyetjet pafund, por sot teksa ndjek tërë angazhimin e mjaft firmave dhe kompanive shqiptare në mjedisin britanik, në fushën e ndërtimeve dhe angazhimeve të tilla, natyrisht ajo që më kishte ngulitur gjyshi im „Mjeshtër i Ndërtimit“ më vjen si një dritë në një kohë tjetër me mjaft ngjyrime të vetë kohës që jetojmë.


Lidhja me faktin


Natyrshëm kjo forcohet më shumë kur ndjek dhe mëson mjaft gjëra të pathëna, të thjeshta e të strukura në memorje, falë modestisë dhe thjeshtësisë që karakterizon njërin nga kontraktorët më të njohur të komunitetit shqiptar në Britani të Madhe, një aktivisti komunitar, humanisti të madh, njeriu të respektuar dhe një drejtuesi të suksesshëm të një prej kompanive që kanë bërë emër në këtë vend. Si një kontraktor kryesor me përvojë, drejtuesi i „AN Construction Solution Ltd“ Aqif Neli (MCIOB), i cili ka mbi 20 vjet përvojë pune në industrinë e ndërtimit, ndjeshëm njihet si i tillë, por pak vetë e dinë se ai e ka kthyer prej kohësh këtë kompani në një shkollë më vete, në një Institut Ndërtimi, ku mjaft persona punësohen dhe fitojnë disa nën-zanate të kësaj fushe, falë aftësive dhe kualifikimeve të tij që brenda ligjeve britanike i ka mundësuar për mjaft të rrinj e mosha të tjera. Përmes një kombinimi të udhëheqjes së jashtëzakonshme, thellësisë dhe përvojës në radhët e kësaj strukture të mirëfilltë dhe një vizioni të qartë për të ardhmen, „AN Construction Solution Ltd“ ka qenë në gjendje me këtë aftësi t'u sigurojë klientëve shërbimin dhe mjeshtërinë e cilësisë së lartë që ata presin.

Dhe ky efektivitet profesional ka qenë sa në Londër, Brighton, New Market dhe Newbury, po aq dhe në një gjeografi më të gjerë. Disa nga punimet e tilla cilësore përfshijnë „Brighton Marina Development“ në Brighton dhe „Newbury Racecourse Housing Development“ në Berkshire.


Humanizmi dhe vlerat


E në të gjitha këto suksese, suksesi i padukshëm dhe i panjohur i z Neli ka qenë në thithjen e të rrinjeve nga rruga, ku ai është një njohës mjaft i mirë i komunitetit shqiptar, pasi është prej disa vitesh dhe Chair në „Albanian Community Mother Tereza“, po aq dhe sponsori i saj legjitim, por gjithnjë mjaft modest.

E thënë më qartë, edhe pse kjo është një e fshehtë që mbulohet nga thjeshtësia dhe modestia e z Neli, „AN Construction Solution Ltd“ është bërë më shumë se një shkollë jete, më shumë se një institut kualifikimi, një qendër e ndjeshme, qëllimi i së cilës është të frymëzojë dhe aftësojë të rinjtë në nevojë, pa dallim, për të kapërcyer pengesat dhe për të zbuluar një karrierë në sektorin e ndërtimit dhe mjedisit për të ndërtuar. Mjaft të rrinj që kanë përfituar nga kjo meritë e z Neli, në mjaft raste shprehen qartë se ata kanë përfituar nga ajo që tashmë është bërë si vetë misioni që të frymëzohen dhe mbështeten të rinjtë për të arritur potencialin e tyre të plotë të karrierës në sektorin e ndërtimit. Lëvizshmëria sociale është në qendër të punës së kësaj kompanie dhe ata të gjithë si një trup i vetëm, tashmë i japin përparësi mbështetjes së atyre të rinjve me prejardhje të ulët, me shumë mundësi të humbin mundësitë ose të përballen me pengesa në punësim. Kjo kompani i ndihmon të rinjtë të njohin potencialin e tyre dhe të zbulojnë mundësi që kurrë më parë nuk u janë paraqitur atyre.

Ajo që është akoma më e ndjeshme është se „AN Construction Solution Ltd“ si trust ka identifikuar një numër qendrash të bazuara në vend në të cilat ata punojnë. Qendrat janë përzgjedhur bazuar në shkallën në të cilën zona është prekur nga privimi i shumëfishtë, të tilla si nivele të larta të papunësisë ose varfërisë në punë, aftësive të ulëta, papunësisë së të rinjve etj., dhe nëse sektori i mjedisit të ndërtuar ka një kërkesë afatgjatë për aftësitë në zonë për një periudhë minimale 10 vjeçare. Përpos asaj që mbetet misioni ynë thuhet nga drejtuesi i kësaj kompanie „Për të siguruar mbulim dhe hidroizolim superior që tejkalon pritjet dhe lejon klientët tanë të arrijnë qëllimet e tyre, për të formuar një marrëdhënie të fortë të ndërtuar mbi besimin dhe përshtatjen e shërbimit tonë për individualitetin e secilit klient, qëndron si dhe ajo për të krijuar një plan personal që plotëson çdo nevojë të tyre.“


Tjetri dhe merita


Në ndërtim „AN Construction Solution Ltd“ për shkak të thellësisë dhe përvojës së zotëruar në radhët e saj, ka qenë në gjendje të zgjerohet në një fushë më të gjerë të funksionimit. Tani ka zhvilluar një krah tjetër që drejtohet nga Z. Chris Baja (MCIOB), një sektor që vazhdon të rritet dhe të lulëzojë vetë. Duke përdorur materiale të cilësisë më të lartë, arrihen rezultate të jashtëzakonshme në një gamë të gjerë të punimeve të prestigjit. Këto përfshijnë projekte të profilit të lartë të tilla si „Newbury Racecourse Housing Development“ në Berkshire, „Astral House“ në Norbury dhe „12 Elgin Avenue“ apartamente luksoze rezidenciale. Përveç kësaj, gjithashtu është përfunduar një gamë e gjerë e punimeve të tjera për të mbështetur zhvillimin dhe përmirësimin e parqeve dhe zonave të komunitetit, projekteve të rigjenerimit të rrugëve të larta dhe skemave të tjera të profilit të lartë dhe lokalisht të rëndësishme.

Tek „AN Construction Solution Ltd“ mbetet gjithnjë një aftësi për të ndryshuar me kohën dhe një gatishmëri për të adoptuar teknologji të reja, gjë që siguron që kompania të vazhdojë të japë vlera të jashtëzakonshme për para, bazuar në cilësinë, mjeshtërinë, punën në ekip dhe menaxhimin e mirë. „AN Construction Solution Ltd“ e z Neli është anëtare e merituar e Federatës Kombëtare të Kontraktorëve NFRC ku është nderuar me një Çmim të Ekselencës së Artë në Shëndet dhe Siguri në vitin 2014 për punën në fushën përkatëse duke respektuar të gjitha standardet e Shëndetit dhe Sigurisë, gjë që është përsëritur dhe vite më pas, sikurse dhe në vitin që po lëmë pas. Drejtuesi i kësaj kompanie shpret „Ne kemi qenë prej kohësh një kontraktor i akredituar i CHAS dhe tani jemi gjithashtu një anëtar aktiv i Skemave të Ndërtimit të Besimit. Suksesi ynë i atribuohet faktit se ne kemi zhvilluar infrastrukturën për të përballuar kontratat e të gjitha madhësive duke ruajtur një qëndrim biznesi të drejtuar nga familja që e vë shërbimin ndaj klientit në thelb të parimeve tona dhe qëndrimi ynë i përgjithshëm është "nëse mund ta ëndërroni, ne mund ta ndërtojmë ”.


Duke përfunduar


Përveç kësaj kjo kompani ka dhe disa standarte të vlerësuar dhe në fusha të tjera. Humanizmi është karakteristikë më vete dhe kështu krahas ndërtimit të disa banesave për njerëz në nevojë dhe në Atdhe, ajo ka ndihmuar e ndihmon brenda të gjitha ligjeve humanitare britanike mjaft të tjerë, sidomos në situatën e vështirë të Codid-19. „AN Construction Solution Ltd“ është bërë kështu një model i ngritur nga thjeshtësia dhe idetë profesionale të z Neli, në një institut të vërtetë, që ka zë dhe emër meritor në Britani të Madhe. Ajo natyrisht është nga vetë aftësia profesionale dhe angazhimi e shpirti njerëzor, ndaj për këtë edhe instancat e tjera shtetërore, edhe vetë Institucioni i Presidentit, duhet patjetër ta konsiderojë si një emër meritor, të nderuar e të respektuar, që ka nderuar shqiptarinë dhe që vazhdon të bëjë shembullin e njeriut të integruar. Nderimi do të ishte një gjë e vogël në një angazhim dhe përkushtim kaq të madh të z Neli. Pra, Aqif Neli, i cili kur nuk e ka shfaqur këtë meritë si „mburrje“, natyrisht është meritori i padiskutueshëm në rrjeshtin e madh që duhet të marrin sadisfaksionin e vetëm atë që i takon një shqiptari dhe biznesmeni model që e mban Shqipërinë dhe shqiptarët në zemër. Ai është modeli, shembulli, komunitari, ideatori, kontraktori, humanisti, Njeriu që lartëson përditë e më shumë emrin e shqiptarit në Britani të Madhe.


SHKRIME TË TJERA:


1- BISEDA....(LEXO)

2- NDRYSHE ...(LEXO)


303 views0 comments

Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page