Akademiku Bedri Dedja, baba i modernitetit në letërsinë tonë për fëmijë