A është termi best seller një detektor i saktë letrar?


Gladiola Busulla Jorbus

Librat janë një trashëgimi letrare, artistike, filozofike, historike dhe shkencore e pavdekshme. Aty pasqyrohet gjithçka që nga kultura dhe historia e qytetërimeve, arritjet shkencore deri te ndryshimet epokale.

Teknologjia e përparuar i ngjet një rrebeshi që nuk ndalet. Por as letërsia nuk mbetet pas. Nga njëra anë qëndron nostalgjia për aromën e fletëve, nga ana tjetër qëndrojnë librat në format elektronik. Teksa roli i lexuesve mbetet gjithnjë i njëjti: të mbajnë gjallë romanet plot vlera që kanë shenjuar shekujt.

Por a është termi best seller një detektor i saktë letrar? Sipas kuptimit etimologjik do të thotë libri apo titulli më i shitur, mbështetur në rrethanat apo trendin më të fundit të aktualitetit historik.

Shpeshherë, romanet best seller janë libra të lehtë, edhe pse shumëfaqësh, me dialogë linearë e