Çast


Kostaq Mizaku

Çast


Striptistet e shiut n' asfalt,

ndezin më keq jeshilin blireve

dhe vajzën e qullur nën njërin prej tyre

tek sheh pa fund orën e saj.

Vërtet, sa kanë mbetur ende ta shohin kështu orën ?

Pakëz më tej,