Çudi të thjeshta!!!ARQILE V GJATA

=Valsi i Diellit...

-triptik!.