... çfarë është "koha e re


Dodona Qose

,,,nuk duan kohën e "vjetër",

as më thoni,

çfarë është "koha e re",

dua t'analizoj patjetër,

masandej ri e kujtoni,

në modernizma u fut njerëzimi,

në udhë pakrye,

pa din, pa iman,

vallë ç'të jetë civilizimi,