Çështje lashtësieAstrit Lulushi


Shqiptarët thonë se janë autoktonë, ndërsa flasin gjuhë indo-evropiane me origjinë nga stepa euroaziatike. Shumë amerikanë autoktonë sot flasin gjuhë indo-evropiane, por nuk e kanë origjinën në stepën euroaziatike. Shumë prej tyre kanë prejardhje të pjesshme evropiane. Por a ka vërtet rëndësi? Çfarë gjuhe flisni, nuk ju bën domosdoshmërisht të huaj për zonën ku banoni.

Indigjen do të thotë që dikush e ka origjinën në një vend të caktuar. Fjala vjen nga latinishtja e vonë “indigenus" - “i lindur në një vend, i lindur nga toka, ose vendas". Pra, shqiptarët janë indigjen në vendin e tyre. Prejardhja më e zakonshme e shqiptarëve është neoliti i hershëm. Atëherë ata nuk quheshin shqiptarë (ishin para-shqiptarë), identiteti i tyre u formuan në vendet ku u vendosën, pra në Ballkan. Paraardhësit e gjuhës së tyre, kur jetonin në stepa, nuk e quanin veten me emrin e sotëm. Ata migruan në zonat ku njerëz të tjerë jetonin; shpesh ishin pakicë dhe duke u përzier me popullsinë vendase krijuan identitete të reja; pellazgët u përzien me të ardhurit dhe u krijuan ilirët, të cilët u përzien me romakët dhe u krijuan arbërit, të cilë u përzien me osmanët dhe u krijuan shqiptarët. As gjuha shqipe nuk u shfaq në stepë. Dialekti proto-indo-evropian nga ku ata evoluan në Ballkan e ka origjinën në stepë.

Argumenti do të kishte kuptim,