Fatmir Terziu

image

Arkitektura joniane dhe mjedisi në krijimtari

        Arkitektura joniane e krijimit është e gjerë dhe komplekse. Si e tillë ajo përfshin studimin në vetvete mes problemit të të banuarit, meqenëse jo i
Full story
Powered by Vivvo CMS v4.1.5.1